Política de privacitat

Horagami garanteix que totes les dades recollides pertanyents als clients o visitants d’Horagami seran utilitzats de la manera i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre de la Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). El tractament i la gestió dels mateixos compleix amb l’estipulat al Reial Decret 994/1999 de l’11 de Juny, per la qual s’aprova la reglamentació de mesures de seguretat de les dades automatitzades que continguin dades de caràcter personal. Vostè autoritza a Horagami l’ús i el tractament informàtic de les dades personals que ens faciliti, que seran emprades per proporcionar-li informació de les nostres condicions de distribució, la promoció dels productes i serveis d’Horagami. Vostè podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació. Oposició i cancel·lació de les seves dades personals, de conformitat amb l’establert a la normativa vigent sobre protecció de dades personals, dirigint-se a Horagami per correu electrònic a info@horagami.com.